Standardní účetní osnova (menu Nástroje – Číselníky – Standardní účetní osnova) obsahuje syntetické účty přednastavené systémem Flexi dle zákona. Je pevně daná a načte se dle typu organizace.

Účtový rozvrh (menu Účetnictví – Účtový rozvrh) slouží k vytváření analytických účtů, a to odkazem na formulář Standardní účetní osnova.

Našli jste odpověď?