Přecházíte na systém Flexi k 1. 1.

  1. založte předcházející účetní období (menu Firma – Změna nebo přidání účetního období),

  2. do položek interních dokladů (menu Účetnictví – Interní doklady) zadejte koncové stavy účtů, spojte přes účet 395 (například aktiva/395, 395/pasiva, náklady/395, 395/výnosy). Neuhrazené faktury je možné zaevidovat v příslušných s návazností na účet 395.

  3. následně proveďte uzávěrku tohoto období a počáteční stavy se promítnou do nového období.

Přecházíte na systém Flexi v průběhu roku

  1. založte předcházející účetní období (menu Firma – Změna nebo přidání účetního období),

  2. do položek interních dokladů (menu Účetnictví – Interní doklady) zadejte koncové stavy účtů, spojte přes účet 395,

  3. následně proveďte uzávěrku tohoto období a počáteční stavy se promítnou do nového období,

  4. v běžném roce do položek interního dokladu zadejte obraty účtů od 1. 1. do data přechodu.

Počáteční stavy účtů lze také zadávat přes menu Účetnictví - Počáteční stavy účtů. Tuto variantu však nedoporučujeme, neboť tímto způsobem ztrácíte návaznost
na předchozí účetní období při sestavování výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát.

Našli jste odpověď?