1. přistupte do menu Prodej – Vydané faktury,

  2. pro vložení vydané faktury klikněte na tlačítko Nový,

  3. vyplňte údaje v horním části formuláře s názvem Hlavička,

  4. na záložce Hlavní vyberte v poli Typ faktury hodnotu ZÁLOHA: Záloha – není daňový doklad!a v poli Vystaveno uveďte datum vystavení faktury,

  5. na záložce Odběratel vyplňte nebo vyberte přes ikonu lupy v poli Firma jméno zákazníka, jemuž bude faktura vystavena,

  6. na ostatních záložkách zaevidujte další potřebná pole,

  7. nyní můžete na fakturu přidat cenu - v dolní části formuláře Položky stiskněte šipku u tlačítka Přidat,

  8. dle potřeby zvolte hodnotu Položka nebo Položka pro zaúčtování - vyberte z ceníku nebo vyplňte údaje o položce a položku uložte,

  9. doklad uložte tlačítkem Uložit a zavřít.

Našli jste odpověď?