Pokud jsme nedělali žádné opravy a potřebujeme pouze potvrdit správnost již podaného kontrolního hlášení, zaškrtneme rychlá odpověď na výzvu, vyplníme
a zobrazí se "prázdné hlášení". Toto hlášení přesto vygenerujeme klasicky do XML
a nahrajeme na adisepo.mfcr.cz

Pokud jsme však museli provádět nějaké opravy, nedáváme rychlou odpověď
na výzvu, ale vygenerujeme celé následné opravné kontrolní hlášení a číslo výzvy poté můžeme vyplnit až na stránkách epo.

Našli jste odpověď?