Podklady pro vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti

Zálohová daň

Srážková daň

Podklady pro vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti

Do tiskového výstupu se dostaneme přes modul Zaměstnanci - Tiskové výstupy -
Pro finanční úřad - Podklady pro vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti.

Následně se nám zobrazí dialogové okno:

Zde si zvolíme, zda chceme podklady pouze tisknout nebo chceme vygenerovat podklady ve formátu XML, který potom nahrajeme na finanční správu (EPO).

Po nahrání do EPO doplníme dle zobrazených chybových hlášek chybějící údaje přímo do formuláře.

Zálohová daň

  • Část I: V této sekci se automaticky nevyplní úhrny - stačí ale doplnit do sumačního řádku 0 a zvolit Přepočet a částky se automaticky doplní, nemusíme je tedy počítat.

  • Dále je nutné doplnit přílohu č. 1, popř. další přílohy.

  • Zálohová daň se uvádí vždy počínaje zálohou sraženou za leden.

Srážková daň

  • Srážková daň se na rozdíl od zálohové uvádí měsíc zpětně - tzn. v lednu uvádíme daň za prosinec, v únoru za leden atp. dle § 38d odstavců 1,2 a 8 zákona o daních z příjmu.

  • Část I: V této sekci se automaticky nevyplní úhrny - stačí ale doplnit do sumačního řádku 0 a zvolit Přepočet a částky se automaticky doplní, nemusíme je tedy počítat.

Našli jste odpověď?