Pro odepsání neuhrazené pohledávky je možné použít Vzájemný zápočet. Na straně příjmu bude úhrada dané pohledávky, na straně výdeje bude pouze zaúčtování
na patřičný nákladový účet.

Příjmovou a výdejovou stranou zápočtu je myšleno následující:

Našli jste odpověď?