Krácení odpočtu např. při využívání auta na soukromé účely zadáváme následovně: Na přijaté faktuře musíme mít vyčísleno DPH a vyplněny řádky DPH obsahující krácení odpočtu (většinou končí zkratka tohoto řádku KR), poté můžeme již generovat Přiznání DPH, kde zadáme příslušný koeficient a poté se nám v přiznání objeví dané částky ve sloupci krácený odpočet.

Našli jste odpověď?