1. Obchodního partnera musíme mít zadaného v adresáři, je potřeba mít vyplněné jeho DIČ a zaškrtnuto pole "Plátce DPH".

2. Ve faktuře vybereme předpis zaúčtování, který ponese kód plnění pro DPH: dodání zboží nebo služeb.

Pokud splníme tyto dvě podmínky, Flexi nám automaticky nastaví řádky DPH 005-008 T nebo 005-008 S a faktura se nám projeví v souhrnném hlášení. Podmínkou zde samozřejmě je, že daný obchodní partner má uveden jeden ze států EU.

Našli jste odpověď?