V případě stornování nalezněte příslušnou fakturu v seznamu záznamů, označte ji a nahoře klikněte na tlačítko Stornovat. Faktura se přeškrtne, nadále zůstane v evidenci dokladů, ale bez jakéhokoliv dalšího dopadu v účetnictví.

Stornovanou fakturu lze ze systému smazat pouze za předpokladu, že na ni nejsou navázané další záznamy. Pokud tedy budete chtít fakturu ze systému smazat, je nutné nejprve odstranit veškeré doklady navázané na její položky, např. vystavené výdejky. Vazby na danou fakturu zjistíte pomocí tlačítka Vazby nacházejícího se vpravo nahoře na detailu faktury.

Našli jste odpověď?