Pokud máme vydanou fakturu v přenesené daňové povinnosti a jednou z položek je automaticky vytvořená zaokrouhlovací položka, tato položka přebírá řádky DPH a řádky kontrolního hlášení dle hlavičky dokladu a toto nastavení nelze změnit.

Řešením je na takovém dokladu, na záložce Způsob zaokrouhlení - nastavit v poli Celkem (řády) hodnotu Nezaokrouhlovat. Následně v části dokladu pro položky tlačítkem Přidat - přidáme novou položku s hodnotou zaokrouhlení a na záložce Účtování/Upřesnění odškrtneme u řádků DPH a řádku KH pole "Kopírovat z dokladu" a nastavíme hodnoty "Bez vlivu". Takto vytvořená zaokrouhlovací položka nám nebude vstupovat do přiznání DPH a KH.

Našli jste odpověď?