Umí, při použití služby Odpočet zálohy/ZDD (v detailu faktury) v příslušné konečné faktuře dojde k dotázání, jaká částka má být z dané zálohy odpočtena.

Našli jste odpověď?