Povolení rezervace do záporu nebere v potaz, zdali se jedná o záporný stav vytvořený požadavkem na výdej či rezervací.

Nezáleží tedy na tom, jakým způsobem byl záporný stav vytvořen. Pokud je dostupné množství menší než 0, vytvoří se rezervace do záporu.

__________________________________________________________________

Může se hodit

Popis možností vytváření rezervací

Našli jste odpověď?