V modulu Prodej - Typy dokladů - Seznam prodejních kas otevřeme příslušný typ dokladu přes tlačítko Změnit a na záložce Tisk zaškrtneme volbu "Automaticky tisknout při vytvoření nového dokladu" V horním menu je možné nastavit, jaký doklad se má automaticky vytisknout.

Našli jste odpověď?