U zaměstnanců s vyššími příjmy může dojít v průběhu roku k překročení limitu pro hrazení sociálního pojištění, které je pro rok 2017 1.355.136 Kč (lze zjistit ze mzdového listu). Strop ovšem neplatí pro zdravotní pojištění.

Našli jste odpověď?