Pokud zaměstnankyně nastupuje na mateřskou dovolenou, i za tuto dobu jí vzniká nárok na řádnou dovolenou, jako by stále pracovala. Zpravidla po ukončení mateřské dovolené čerpá zaměstnankyně veškerou řádnou dovolenou, na kterou jí do té doby vznikl nárok. Po vyčerpání řádné dovolené nastupuje obvykle na rodičovskou dovolenou, za kterou jí však nárok na další řádnou dovolenou nevzniká.

Ve Flexi je tedy potřeba opravit nárok na dovolenou, aby se do výplatní pásky nezobrazovaly nevyčerpané dny.

Př. Zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou 1.1.2018 a čerpá ji do 16.7.2018. Standardní roční nárok na dovolenou má 25 dní. Během mateřské dovolené jí vznikl nárok na poměrnou část za leden až červenec 14 dní. Tuto vyčerpá ihned po ukončení mateřské dovolené a na další řádnou dovolenou, do ukončení rodičovské, nárok nemá. Flexi samo nárok nepokrátí, je tedy potřeba, v Aktualizaci mezd - záložka Fond pracovní doby, přidat mzdovou složku DOVOLENÁ OPRAVA a s mínusem zapsat počet dní, o které chceme nárok na dovolenou zkrátit a zaškrtneme pole Uživatelská změna času, poté přepočteme mzdu. Opravu uvidíme ve výplatních páskách až do konce roku 2018.

Následně na začátku dalšího roku (2019), ve kterém rodičovská dovolená trvá, odstraníme nárok na dovolenou z modulu Personalistika, kde jej máme evidovaný u pracovního poměru.

Po nástupu zaměstnankyně, zpět do pracovního poměru, znovu zapíšeme nárok na dovolenou do personalistiky a případnou poměrnou část ošetříme mzdovou složkou DOVOLENÁ OPRAVA.

Našli jste odpověď?