Je třeba do mzdy přidat uživatelsky definovanou srážku o požadované částce.

Ta se pak odečte od celkové mzdy.

Aktualizace mezd -> Změnit danou mzdu -> Srážky -> Nový -> Uživatelsky definovaná srážka

Našli jste odpověď?