Pokud se nepropisuje DIČ a stát do XML souboru a následně i do Epa, je to tím, že není na dokladech, které mají do souhrnného hlášení vstupovat, vyplněné správné DIČ, které musí být ve formátu dle dané země (např.CZ12345678) Do Epa se následně nahraje bez zkratky státu tak, jak je na Epu požadováno.

Našli jste odpověď?