- V pracovním poměru dané osoby je nutné vytvořit nové nastavení "Platné od", jehož datum bude shodné s datumem změny úvazku. Následné změny v poměru proveďte dle potřeby.

- Ve stálých mzdových složkách je nutné ukončit původní mzdovou složku a vytvořit novou mzdovou složku s jiným základem mzdy a její platnost nastavit shodnou s platností změny úvazku.

Našli jste odpověď?