Pokud chceme, aby se vypočetla náhrada za svátek z průměrné mzdy, zvolíme v nastavení firmy (Moduly - Zaměstnanci - Úvazek) výpočet náhrady za svátky z průměru.

Našli jste odpověď?