Na dané osobě v Personalistice je potřeba na záložce Parametry mzdy zaškrtnout možnost Podpis prohlášení k dani a Sleva na poplatníka.

Našli jste odpověď?