Příplatky je možné nastavit v sekci Zaměstnanci - Personalistika, v záložce Stálé mzdové složky. Po kliknutí na tlačítko Nový se otevře číselník mzdových složek, kde je možné nastavit příplatky za přesčas, víkend, noční práci, svátek apod.

Přesčas ke konkrétnímu měsíci nastavíme v modulu Zaměstnanci - Aktualizace mezd. Zvolíme konkrétního zaměstnance a klikneme na Změnit. Následně zvolíme záložku Základní mzda - Nový - vybereme příslušný příplatek a vyplníme počet hodin. Pokud je u příplatku zadané procento/konstanta, vypočítá se částka automaticky po přepočtu mzdy.

Našli jste odpověď?