Kontaktní osoba a její telefon se v daňovém přiznání dotahuje z modulu Nástroje - Osoby a uživatelé. Pokud si na aktuálně přihlášeném uživateli v tomto modulu vyplníme jméno, příjmení a telefonní číslo, dotáhnou se tyto údaje dolů na daňové přiznání do pole kontaktní osoba a její telefon.

Našli jste odpověď?