1 – první pracovní poměr

2 - druhý pracovní poměru téhož zaměstnavatele

3 - třetí pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

4 - čtvrtý pracovní poměru téhož zaměstnavatele

5 - pátý pracovní poměr utéhož zaměstnavatele

6 - šestý pracovní poměr utéhož zaměstnavatele

7 – sedmý pracovní poměru téhož zaměstnavatele

8 – osmý pracovní poměru téhož zaměstnavatele

9 – devátý pracovní poměru téhož zaměstnavatele

A - dohoda opracovníčinnosti

B – druhá dohoda o pracovníčinnosti utéhož zaměstnavatele

C – třetí dohoda o pracovníčinnosti utéhož zaměstnavatele

D – čtvrtá dohoda o pracovníčinnosti utéhož zaměstnavatele

E – pátá dohoda o pracovníčinnosti utéhož zaměstnavatele

F – šestá dohoda o pracovníčinnosti utéhož zaměstnavatele

G – sedmá dohoda o pracovníčinnosti utéhož zaměstnavatele

H - osmá dohoda o pracovníčinnosti utéhož zaměstnavateleI-devátá dohoda o pracovní činnosti utéhož zaměstnavatele

J – desátá dohoda o pracovníčinnosti utéhož zaměstnavatele

K - dobrovolný pracovník pečovatelské služby

L – domáckýzaměstnanec

M – pěstouni/osoby pečující a osobyv evidenci ve zvláštních případech

N – smluvní zaměstnanec

O - člen družstva

P - prokuristé

Q – členové kolektivních orgánů právnických osob

R – likvidátoři

S – společník,jednatel, komanditista,ředitel obecně prospěšné společnosti, osoby pověřené obchodním vedením

T - první dohoda o provedení práce u téhož zaměstnavatele

U – druhá dohoda o provedení práce u téhož zaměstnavatele

V– třetí dohoda o provedení práce u téhož zaměstnavatele

W – čtvrtá dohoda o provedení práce u téhož zaměstnavatele

X – pátá dohoda o provedení práce u téhož zaměstnavatele

Y – šestá dohoda o provedení práce u téhož zaměstnavatele

Z – sedmá dohoda o provedení práce u téhož zaměstnavatele

Našli jste odpověď?