Chyba: "http://schemas.cssz.cz/POJ/PVPOJ2016: 004 - Údaj 'Var. symbol' (/prehled/zamestnavatel/vs) obsahuje hodnotu s nesprávnou délkou.; 112 - Neplatný variabilní symbol."

Řešení: Zkontrolujte si variabilní symbol u bankovního účtu dané sociálky (zde se zadává pro soc. pojištění).

Našli jste odpověď?