V jednotlivých závazcích či interních dokladech vygenerovaných z mezd (sociální pojištění, ..) budou položky dokladu rozděleny podle příslušných středisek.

Našli jste odpověď?