První krok je zapnutí Chagnes API. Kontrolu zda běží naleznete zde https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/changes-api/ v odstavci "Zjištění stavu zapnutí Changes API"

Další krok je registrace hooků. Výpis zaregistrovaných hooků je na adrese /c/{firma}/hooks, pokud zde nic nenaleznete, je potřeba hook zaregistrovat.

Registrace hooku dle dokumentace https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/web-hooks:
curl -u uzivatel:heslo -L -k -X PUT "https://localhost:5434/c/{firma}/hooks.xml?url=http://muj.server.cz/hook.php&format=XML"

Tím provedete registraci hooku, URL uvádí, co se má zavolat při změně v AFB.
Formát je možný XML či JSON.

Našli jste odpověď?