Lze, je však nutné mít v číselníku kurzů (Nástroje -> Číselníky -> Kurzy) mít uvedený správný kurz (k 31.12.). Vzniklý kurzový rozdíl mezi dokladem a úhradou se v případě, že máte tento kurz k 31.12. uveden, vypočte správně.

Následná inicializace poté vytvoří kurzový rozdíl z přecenění do evidence interních dokladů.

Našli jste odpověď?