Převodka má vždy ve Flexi dvě strany - výdej a příjem. Tohoto schématu se tedy musíme držet i při její tvorbě přes API.

Prvním krokem je vytvoření výdejky pro převod, tedy např.:

<skladovy-pohyb> 
<id>code:PREVOD1</id>
<typPohybuK>typPohybu.vydej</typPohybuK>
<typDokl>code:STANDARD</typDokl>
<sklad>code:PLZEN</sklad>
<typPohybuSkladK>typPohybuSklad.vydejPrevod</typPohybuSkladK>
<skladCil>code:PLZ</skladCil>
<skladovePolozky>
<skladovy-pohyb-polozka>
<cenik>code:1040CM</cenik>
<typPolozkyK>typPolozky.katalog</typPolozkyK>
</skladovy-pohyb-polozka>
</skladovePolozky>
</skladovy-pohyb>

Poté je potřeba nad touto nově vzniklou výdejku zavolat akci "dokončit převodku":

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<skladovy-pohyb action="dokoncit-prevodku">
<!---jako ID lze použít i interní číslo výdeje pro převod-->
<id>code:PREVOD1</id>
</skladovy-pohyb>
</winstrom>

Tato akce vytvoří automaticky provázanou příjemku.

Oba dva kroky, jak vytvoření výdejky, tak spuštění akce, mohou být součástí jednoho requestu.

Našli jste odpověď?