V pracovním poměru daného zaměstnance jsou na záložce Ukončení data Konec poměru a Aktivní do.

V tomto případě je do pole Konec poměru uvést skutečné datum ukončení poměru a do pole Aktivní do uvést datum odpovídající měsíci, ve kterém bude vyplaceno roční zúčtování.

Našli jste odpověď?