Tato chyba znamená, že není na pracovním poměru vyplněn "Kód ELDP". (Personalistika - otevřít konkrétního zaměstnance přes Změnit - záložka Pracovní poměr a Změnit - záložka Počátek - Kód ELDP)

Našli jste odpověď?