Pokud potřebujeme přiřadit mzdy jednotlivým zakázkám tak, abychom je viděli v účetní analýze zakázky, budeme postupovat následovně:

V menu Zaměstnanci - Personalistika rozklikneme příslušného zaměstnance přes tlačítko Změnit a poté v záložce Práce pro střediska klikneme na Nový. Zde vyplníme tabulku a přiřadíme zakázku, pro kterou zaměstnanec pracuje.

Poté půjdeme do menu Zaměstnanci - Aktualizace mezd opět rozklikneme mzdu příslušného zaměstnance a opět půjdeme na záložku Práce pro střediska. Klikneme na tlačítko Nový a vyplníme v tabulce počet hodin:

Poté až klikneme v aktualizaci mezd na Generuj závazky, propíšou se nám účty 524 a 521 do interních dokladů a ostatních závazků a také do účetní analýzy zakázky.

Našli jste odpověď?