Je zapotřebí založit si nový typ majetku (Majetek – Typy – Typy majetků), kde druh bude "Neodepisovaný (pouhá evidence)“

Na samotné kartě majetku pak stačí vyplnit datum zařazení a cenu při zařazení.

Našli jste odpověď?