Pokud evidujeme ve Flexi majetek, který odepisujeme např. již druhým rokem, a jehož hodnotu je po čase potřeba snížit (např. na základě dotace), je nutné na kartě majetku snížit původní hodnotu majetku, přepočíst odpisy, uživatelskou změnou opravit odpis v prvním roce odpisování tak, aby korespondoval se skutečně uplatněným odpisem, a nakonec zaúčtovat snížení majetku interním dokladem.

Našli jste odpověď?