V následujícím článku si ukážeme založení do evidence drobného odpisovaného a neodpisovaného majetku. V ABRA Flexi se přesuneme do modulu "Majetek".

Drobný odpisovaný majetek

Otevřeme si novou kartu majetku pomocí tlačítka "Nový" a v záložce "Základní list" vyplníme typ a druh majetku, cenu při zařazení, datum koupě, způsob pořízení a popřípadě doklad pořízení.

V dalším kroku doporučuji vytvořit si z důvodu přehlednosti a použití filtrace v modulu majetek nový "typ majetku". Vytvoříte ho kliknutím pravým tlačítkem myši do okna "typ majetku" a zvolíte volbu otevřít. Následně se Vám otevře okno s přednastavenými typy majetku. Pomocí tlačítka "Nový" vytvoříte např. "drobný majetek odpisovaný".

Dále se přesuneme na záložku "Odpisování", kde zvolíme způsob odepisování.

100 % – majetek je v plné výši odepsán ihned při zařazení

50 % / 50 % – majetek je odepsán 50 % při zařazení a 50 % při vyřazení

% Ročně – současně uvedete hodnotu v poli Procento ročně;

V případě zvolení měsíčních odpisů je nutné doplnit v poli odpisová skupina počet měsíců odpisu.

Pokud se Vám požadovaný počet měsíců nenabízí je možné si jej vytvořit kliknutím pravým tlačítkem myši do okna "odpisová skupina" a zvolíte volbu otevřít. Následně se Vám otevře okno s přednastavenými odpisovými skupinami. Pomocí tlačítka "Nový" vytvoříte např. "M36 - 36 měsíců"

Následně provedete volbu "Generovat odpisy" v pravém rohu nahoře karty majetku a výsledkem jsou vytvořené daňové odpisy dle nastavené odpisové skupiny.

Současně dojde k účetnímu zpracování v modulu Účetnictví. Najdete je v Účetnictví/účetní výstupy/účetní deník.

Drobný neodpisovaný majetek

Otevřeme si novou kartu majetku pomocí tlačítka "Nový" a v záložce "Základní list" vyplníme typ a druh majetku, cenu při zařazení, datum koupě, způsob pořízení a popřípadě doklad pořízení.

V dalším kroku doporučuji vytvořit si z důvodu přehlednosti a použití filtrace v modulu majetek nový "typ majetku". Vytvoříte ho kliknutím pravým tlačítkem myši do okna "typ majetku" a zvolíte volbu otevřít. Následně se Vám otevře okno s přednastavenými typy majetku. Pomocí tlačítka "Nový" vytvoříte např. "drobný majetek neodpisovaný".

V následujícím pohledu je vidět, že záložka "odpisování" je neaktivní.

Více příkladů evidence majetku naleznete zde.

Našli jste odpověď?