1. přistupte do menu Majetek – Majetek;

 2. klikněte na tlačítko Nový;

 3. na záložce Základní list vyberte hodnotu v polích Inventární číslo, Název, Typ (majetku), Středisko, zadejte hodnotu do pole Cena při zažazení (Kč) (v původním programu); cena při zařazení je na úrovni kompletní vstupní ceny majetku (tedy zvýšená o hodnotu technických zhodnocení, popř. snížená o částečná vyřazení);

 4. dále vyplňte pole Datum koupě, např. 10.3.2013; hodnota tohoto pole se automaticky zkopíruje na záložku Odpisování do pole Datum zařazení;

 5. doplňte další údaje na záložce Základní list;

 6. na záložce Odepisování hodnotu v poli Datum zařazení přepište na datum, od kterého máte majetek evidovaný v systému Flexi, např. na 01.01.2015;

 7. do pole Odepsáno při zařazení (měsíce) zadejte počet kalendářních měsíců od měsíce zahájení odepisování do doby zaevidování do systému Flexi, např. odepisování zahájeno 1.4.2013, do systému Flexi zaevidováno k 1.1.2015, odepsáno při zařazení tedy 21 měsíců; vyplní se pole Datum původního zařazení;

 8. na záložce Odepisování zadejte v poli Vytvářet účetní odpisy hodnotu Ano;

 9. vyplňte pole Zůstatek daňový (Kč), Zůstatek účetní (Kč);

 10. vyplňte pole Začátek daňových odpisů a Začátek účetních odpisů (hodnota je stejná jako v poli Datum zařazení);

 11. pole Vytvářet účetní odpisy doplňte podle skutečnosti - pokud nejsou vytvářeny, zadejte hodnotu ne; pokud je účetně odepisováno jinak než daňově, ponechte hodnotu Ano a do pole Zbývá odepsat (měsíce) zadejte počet měsíců zbývajících k odepisování;

 12. vyplňte Způsob odepisování, event. Zvýšení odpisů v 1.roce, a Odpisovou skupinu;

 13. poté klikněte nahoře na tlačítko Služba a v jeho rámci zvolte Generovat odpisy;

 14. záznam uložte tlačítkem Uložit a zavřít.

Našli jste odpověď?