Odpisování hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze solárních zdrojů (FVE) není ve Flexi přednastaveno. Je nutné odpisy vypočítat ručně dle Zákona č. 346/2010 Sb. § 30b a odpisy ručně změnit na kartě majetku.

Našli jste odpověď?