V následujícím článku si ukážeme založení do evidence již odepsaný majetek. V ABRA Flexi se přesuneme do modulu "Majetek".

Pomocí tlačítka "Nový" vytvoříte kartu majetku, kde vyplníte typ majetku. Druh majetku budeme muset zpočátku vybrat hmotný nebo nehmotný majetek. Cena při zařazení = vstupní cena pořízení . Datum koupě představuje skutečné datum pořízení např. 01.01.2015. Doplníme ostatní údaje na záložce "Základní list".

Dále se přesuneme na záložku "Odpisování" a tam bude nutné zadat vytvářet účetní odpisy ANO. Následně zadáme odepsáno při zařazení - hodnotu v měsících. Poté se nám otevře možnost změnit pole zůstatky účetních a daňových odpisů - vynulovat.

V dalším kroku smažeme odepsáno při zařazení - hodnotu v měsících.

Následně nám již nic nebrání vrátit se na záložku "základní list" a tam změnit druh majetku na Neodpisovaný (pouhá evidence).

V následujícím pohledu je vidět, že záložka "odpisování" a dále "daňové a účetní odpisy" jsou neaktivní. Zůstatková cena obou odpisů je 0,- Kč.

Případné poznámky ke způsobu odpisu majetku v předchozích letech je možné doplnit v záložce "Texty".

Více příkladů evidence majetku naleznete zde.

Našli jste odpověď?