Flexi takové odpisy samo vygenerovat neumí. Je však možné provést uživatelskou změnu daných účetních odpisů.

Pokud změníme částky účetních odpisů tak, aby byl roční součet přesně shodný s částkami ročních daňových odpisů, budou účetní odpisy přesahující poslední období daňových odpisů vynulovány, tedy odpisy budou ve výsledku stejné.

Našli jste odpověď?