Základní přehled ve Flexi

Jaká data vstupují do Základního přehledu?

Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Podvojné účetnictví

  • do přehledu vstupují data z pohledu účetnictví, pokud tedy budeme mít na účtu pro banku 221 zůstatek 25.000 Kč, bude se v přehledu zobrazovat 25.000 Kč. Totéž platí i pro ostatní pole, pro pokladnu tedy stav účtu 211, stav zásob = stav účtu 132 a náklady a výnosy se dotahují z účtů třídy 5 a 6.

Daňová evidence

  • graf, kde jsou data chybně nazvána Náklady a Výnosy, je vlastně graf příjmů a výdajů, v polích Banka a Pokladna se pak zobrazují data z bankovní
    a pokladní knihy a pole Stav zásob je stav zásob na skladě v Kč.

Dostali jste odpověď na svou otázku?