Systém mi nyní neumožňuje stáhnout výpisy znovu, ani je načíst ručně ze složky v PC.

Je potřeba smazat tokeny, stáhnout výpisy, které chci do Flexi načíst, z elektronického bankovnictví do složky v PC, nastavit v Seznamu bankovních účtů, na příslušném účtu, cestu ke složce a ručně přes službu načíst výpisy.

V případě, že cesta ke složce byla nastavena i předtím, ukládají se do této složky výpisy s příznakem "načteno". Postačí tedy namísto nového stažení výpisů odstranit příznak "načteno".

Poznámka k online stahování výpisů:

Zarážka, která určuje, od jakého data se mají stahovat další výpisy, určuje datum posledního načteného dokladu. Reset by byl tedy teoreticky možný vymazáním příslušných dokladů do data, do kterého chcete výpisy stáhnout znovu.

Našli jste odpověď?