Nejprve zkontrolujte, zda-li máte správně zaúčtované všechny bankovní doklady.

Doporučujeme také zkontrolovat stav účtu (221001) a stav bankovního účtu (funkce Sumy nad agendou banky) proti sobě, měsíc po měsíci.

Počátek účtu v následujícím období vychází z počátku účtu 221 (nikoliv z bankovního), na kterém může být díky nesprávnému zaúčtování jiný zůstatek.

Našli jste odpověď?