Systém neumožňuje párovat najednou více plateb s jednou fakturou (zálohovou daňovou/nedaňovou či fakturou - daňovým dokladem). Je nutné provést každé párování zvlášť.

Postup:

  1. přistupte do menu Peníze – Banka,

  2. u každé položky (záznamu) klikněte na tlačítko Služby a zvolte možnost Vytvořit spojení úhrady,

  3. spárujte částku dokladu k požadované záloze (zálohový doklad bude ve stavu částečné úhrady),

  4. stejným způsobem budete postupovat i u ostatních plateb na formuláři Banka, až se vybraný zálohový doklad plně uhradí,

  5. následně na stejném formuláři můžete zvolit přes tlačítko Služby možnost Vytvořit fakturu z uhrazených záloh,

  6. systém vystaví fakturu i s odpočtem zálohového dokladu (upozornění: pokud nebudou v programu zaneseny zálohové doklady a spárovány s bankovním dokladem, nelze prostřednictvím této služby fakturu s odpočtem vystavit).

Našli jste odpověď?