V této agendě je možné evidovat požadavky daných subjektů.

Mohou mezi ně patřit požadavky typu:

  • Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

  • Právo na opravu

  • Právo na výmaz

  • Právo na omezení zpracování

  • Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů

  • Právo na přenositelnost údajů

  • Právo vznést námitku

Zkratka – jednoznačný identifikátor požadavku

Stav – současný stav požadavku

Typ – typ požadavku

Datum zahájení – datum zahájení platnosti požadavku

Termín vyřešení – datum, do kdy má být požadavek vyřešen

Datum vyřešení – datum vyřešení požadavku

Adresář – výběr objektu daného subjektu v adresáři

Řešitel – uživatel zodpovědný za tento požadavek (agenda Osoby a uživatelé)

Texty

  • Okolnosti – okolnosti daného požadavku (text)

  • Poznámka – poznámka (text)

Komunikace – popis komunikace se subjektem (text)

Přílohy – sekce pro přidání přílohy k požadavku

Našli jste odpověď?