Na straně banky:

ABO (ediční formát) s AV polem s poznámkou (v poli Doplňující údaj)

Na straně Flexi by mělo být nastaveno:

ABO formát, Název protistrany v textu příkazu i Popis dokladu v textu příkazu zaškrtnuto

Našli jste odpověď?