Ve Flexi je nejprve nutno nastavit bankovní účet, zejména pak jeho číslo, banku a údaje na záložce elektronická banka (Peníze -> Seznam bankovních účtů -> Změnit daný účet -> Elektronická banka).

Formát výpisů či příkazů uveďte na základě možností banky, zde je odkaz s podporovanými formáty:

https://podpora.flexibee.eu/cs/articles/4632056-bankovni-formaty

Do kolonky "výpisy:" je nutno uvést cestu do šložky ve Vašem PC, kam stahujete výpisy z int. bankovnictví a tedy i odkud se mají načítat do Flexi. Doporučení u kontroly duplicitních výpisů je z naší strany ignorování již načtených položek, v opačném případě ignorace načtených výpisů může dojít k nenačtení doposud nenačtených položek obsažených ve výpisu, který byl již načten.

Po vyplnění potřebných údajů můžete přejít do evidence banky (Peníze -> Banka) a přes Služby kliknout na možnost Načíst výpisy.

Při správném nastavení bankovního účtu dojde k načtení položek daných výpisů do evidence banky.

Našli jste odpověď?