GDPR toto přímo nezakazuje, je však nutné subjekt o této skutečnosti informovat, odkud jsme údaje získali. Subjekt má pak svá práva dle GDPR - právo na výmaz apod.

Našli jste odpověď?