Je to možné, nicméně není možné použít filtr v URL, je nutné používat filtr následujícím způsobem:

<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana filter="id between 490 492">
<varSym>11111111111</varSym>
</faktura-vydana>
</winstrom>

Položky dokladů bohužel není možné tímto způsobem upravovat. Je nutné nejprve určit doklad pomocí elementu ID a poté i ID položky.

Našli jste odpověď?