• Obě akce jsou v jádru shodné. Lehce se liší činnost před vyvoláním akce. Například action="delete" dovoluje smazání dokladů i v jiném než aktuálním období. Request DELETE toto nedovolí a hlásí "No permisson".

  • action="delete" je použitelné téměř všude. Nelze použít na uživatelích, nebo standardních záznamech přehledů apod.

  • action="delete" by měla být bezpečně použitelná. Podle druhu vazeb provede buď smazání navazbených záznamů, zrušení vazeb nebo nepovolení akce. V ojedinělých případech může transakci vymazaní zastavit až databázový trigger.

Další informace naleznete zde:
https://podpora.flexibee.eu/knowledge-bases/12/articles/275-jak-zacit-s-api-flexi-http-operace-46

Našli jste odpověď?