V tomto případě se neuplatňuje postup zmíněný v dokumentaci za použití služby "Vytvořit vydanou zálohu".

Je zapotřebí objednávku realizovat dle prvního postupu zmíněném v dokumentaci, tedy vytvořit z ní vydanou fakturu s typem dokladu zálohy.

Příklad:

<winstrom version="1.0">
<objednavka-prijata>
<id>218</id>
<realizaceObj type="faktura-vydana">
<typDokl>code:ZÁLOHA</typDokl>
<polozkyObchDokladu>
<polozka>
<cisRad>1</cisRad>
<mj>1</mj>
</polozka>
</polozkyObchDokladu>
</realizaceObj>
</objednavka-prijata>
</winstrom>>
Našli jste odpověď?