Přehledy je možné vzdáleně vyvolat. Potřebujete k tomu znát ID daného přehledu, které zjistíte v aplikaci ve správě přehledů a získat autentizaci, kterou zašlete jako parametr authSessionID, viz dokumentace autentizace.

Výsledná adresa vypadá následovně pro demo aplikaci Flexi:

https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/app/?authSessionId={autentizační token}&inDesktopApp=true#/dashboard/{ID přehledu}?lang={zkratka jazyka - cs nebo en}

Za server (demo.flexibee.eu:5434) a ID firmy (demo) vyplníte vaše hodnoty.

Našli jste odpověď?